• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Παράλληλη Στήριξη

imagesΣτο σχολείο εφαρμόζεται πρόγραμμα παράλληλης στήριξης για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. parallili 2

Οι γονείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για  την παροχή του προγράμματος πρέπει να έχουν υπ? όψιν τους τα εξής:

  • Η αίτηση για έγκριση και παροχή παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο από τον γονέα ή κηδεμόνα.
  • Με την αίτησή του για παροχή παράλληλης στήριξης, ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Στη γνωμάτευση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. θα πρέπει να αναφέρονται και οι ώρες της παράλληλης στήριξης.
  • Σε περίπτωση που στο σχολείο λειτουργεί τμήμα ένταξης, η γνωμάτευση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολογία.
  • Η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει τις αιτήσεις μαζί με βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης κάθε μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο, στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας μέσω της Δ/νσης Εκπαίδευσης.

        Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

? Δειγματικό Υλικό
 ? Οδηγός
? Αιτήσεις – Έντυπα
? Εγκύκλιος Παράλληλης 2013-14
? Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση
? Καθευθυντήριες Οδηγίες της UNESCO για τη Συνεκπαίδευση
? Ο Συνήγορος του παιδιού για την Παράλληλη Στήριξη

 colorful-cartoon-pencil-smiling-vector-graphic_270-156351

Comments are closed