• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς στο σχολικό προγραμματισμό καταρτίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων με βάση τις εισηγήσεις των υπευθύνων εκπαιδευτικών των τάξεων και εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Kvb_Bus           Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις οργανώνονται με βάση την  παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (Φ.Ε.Κ 161 Α΄/13.7.1998) [Προβολή] και την εγκύκλιο Γ1/Φ12/752/866/19.8.1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ (Φ.Ε.Κ 954 Β΄/7.9.1998).

Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής και περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, εκθέσεις ζωγραφικής, δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας, καθώς και παρακολούθηση επιλεγμένων θεατρικών έργων ή συναυλιών.

Στο σχολείο υπάρχουν έντυπα με τις προτεινόμενες επισκέψεις για κάθε τάξη, ώστε να υπάρχει συνάφεια με το διδακτικό αντικείμενο.

Κάθε τάξη πηγαίνει κατά μέσο όρο μια εκπαιδευτική επίσκεψη κάθε μήνα και η διάρκεια κάθε επίσκεψης προγραμματίζεται έτσι ώστε να μην ξεπερνά το ωράριο της πρωινής λειτουργίας του σχολείου.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική επίσκεψη είναι απαραίτητη η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής [Προβολή] από τους γονείς/κηδεμόνες.

παιδί στο αυτοκίνητο

Comments are closed