• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Δυσκολίες στην Τάξη – Τμήμα Ένταξης

Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

• Θεωρητικό Πλαίσιο
• Γλώσσα Τόμος Αομαδική εργασία
• Γλώσσα Τόμος Β
• Μαθηματικά και Φυσική
• Φυσική

Διαγνωστική Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στο  Δημοτικό Σχολείο- Ανάγνωση – Δυσλεξία – Μαθηματικά: [Προβολή]

Αναλυτικά Προγράμματα για μαθητές με Αυτισμό: [Προβολή]

Αναλυτικό Πρόγραμμα για μαθητές με Ελαφρά και Μέτρια Νοητική Στέρηση: [Προβολή]

Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης-ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Π.Ι.

Τόμος Α
• Τόμος Β

Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία: [Προβολή]

Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας: [Προβολή]

cover

3341975Πρόγραμμα Ελέγχου Συγκρούσεων «Εγώ και Εσύ Γινόμαστε Εμείς»

 

 

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό: [Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη]

 Δείτε μία πολύ καλή διάλεξη με θέμα «Μαθησιακές δυσκολίες–Δυσλεξία» και ομιλητή τον Κωνσταντίνο Πόρποδα, καθηγητή Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών: [Πατήστε εδώ]

Comments are closed