• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Δυσκολίες στην Τάξη – Τμήμα Ένταξης

? Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

? Θεωρητικό Πλαίσιο
? Γλώσσα Τόμος Αομαδική εργασία
? Γλώσσα Τόμος Β
? Μαθηματικά και Φυσική
? Φυσική

? Διαγνωστική Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στο  Δημοτικό Σχολείο- Ανάγνωση – Δυσλεξία – Μαθηματικά: [Προβολή]

? Αναλυτικά Προγράμματα για μαθητές με Αυτισμό: [Προβολή]

? Αναλυτικό Πρόγραμμα για μαθητές με Ελαφρά και Μέτρια Νοητική Στέρηση: [Προβολή]

? Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης-ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Π.Ι.

? Τόμος Α
Τόμος Β

? Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία: [Προβολή]

? Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας: [Προβολή]

cover

3341975Πρόγραμμα Ελέγχου Συγκρούσεων «Εγώ και Εσύ Γινόμαστε Εμείς»

 

 

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό: [Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη]

 Δείτε μία πολύ καλή διάλεξη με θέμα «Μαθησιακές δυσκολίες–Δυσλεξία» και ομιλητή τον Κωνσταντίνο Πόρποδα, καθηγητή Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών: [Πατήστε εδώ]

Comments are closed