• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου

53ο & 54ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛ.  ΕΤΟΣ  2015 – 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

            Ύστερα από ερωτήματα που έγιναν προς τις Διευθύνσεις των σχολείων μας σχετικά με την είσοδο και αποχώρηση των μαθητών, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο καθημερινής λειτουργίας του σχολείου σύμφωνα με την εφαρμογή του Π.Δ. 201/98 και των εγκυκλίων Φ3/533/Γ1/561/16-6-1999 και Φ3/1105/141440/Δ1/10-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας.

Οι μαθητές το πρωί εισέρχονται στο σχολείο από την πλαϊνή είσοδο της οδού Σγουρομαλλίνης. Οι συνοδοί των μαθητών αφήνουν τα παιδιά στην είσοδο και δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος (π.χ. ενημέρωση εκπ/κού, τακτοποίηση οφειλών στο κυλικείο). Η προσέλευση των μαθητών θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 8:10 π.μ. που είναι η ώρα έναρξης του σχολικού προγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης μαθητή κι εφόσον έχει κλείσει η πόρτα (κλείνει μετά την προσευχή και αφότου ολοκληρωθεί η προσέλευση των μεταφερόμενων μαθητών του Ειδικού Σχολείου), οι μαθητές με τους συνοδούς τους πρέπει να έρχονται από την κεντρική είσοδο της Παπανδρέου και να χτυπούν το κουδούνι για ν’  ανοίξει η πόρτα. Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών να φροντίζουν να μην αργοπορούν τα παιδιά τους, γιατί έχει παρατηρηθεί από τα ίδια άτομα να επαναλαμβάνεται η καθυστέρηση προσέλευσης. Οι αργοπορημένοι μαθητές πριν μπουν στην τάξη τους, περνούν από το γραφείο του Διευθυντή τους και ενημερώνουν για τους λόγους αργοπορίας τους.

Καθ’  όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος οι είσοδοι του σχολείου παραμένουν κλειστές. Σε περίπτωση επίσκεψης κάποιου γονέα κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος για ενημέρωση από εκπαιδευτικό, θα χτυπάει το κουδούνι της κεντρικής εισόδου της οδού Παπανδρέου για να εισέλθει στο χώρο του σχολείου, αλλά ποτέ κατά τη διάρκεια διαλείμματος.

Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε τάξης από την πλαϊνή πόρτα της Σγουρομαλλίνης. Οι γονείς/κηδεμόνες περιμένουν τα παιδιά τους στην έξοδο του Σχολείου. Η πόρτα παραμένει ανοιχτή για την αποχώρηση των μαθητών όση ώρα διαρκεί το διάλειμμα, δηλαδή 12:25 – 12:35 για την αποχώρηση των Α΄ και Β΄ τάξεων και 13:15 – 13:20 για την αποχώρηση των Γ΄ , Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του πρωινού προγράμματος και μετά κλείνει για την ασφάλεια των μαθητών που συνεχίζουν το πρόγραμμα του σχολείου και γιατί οι εφημερεύοντες εκπ/κοί πρέπει να επιστρέψουν στις τάξεις τους. Αν παρ’ όλα αυτά μείνουν παιδιά στο σχολείο, για την ασφάλειά τους οδηγούνται στα τμήματα του Ολοήμερου που βρίσκονται στο ισόγειο και παρακαλούνται οι γονείς να τα παραλαμβάνουν χτυπώντας το κουδούνι από την κεντρική είσοδο της Παπανδρέου.

Όταν οι μαθητές σχολάνε, απαγορεύεται να παραμένουν στο προαύλιο.

Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του Δ/ντή ή του Δασκάλου της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες όπως επίσης αν εκτάκτως χρειαστεί να παραλάβει κάποιος άλλος το παιδί απ’ το σχολείο.

Σημαντικό Παρακαλούμε τους γονείς να τηρούν τις ώρες αποχώρησης, να μην παρκάρουν κοντά στις εισόδους του σχολείου και στις διαβάσεις των πεζών και ΑμεΑ έξω από το σχολείο, γιατί δυσκολεύουν την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Επίσης έχουν γίνει παράπονα και καταγγελίες προς το σχολείο και την Τροχαία ότι την ώρα αποχώρησης κλείνει η οδός Σγουρομαλλίνης από αυτοκίνητα γονέων που περιμένουν τα παιδιά τους και παρακωλύεται η κυκλοφορία, γι’ αυτό παρακαλείστε να αποφεύγετε τη στάση και στάθμευση των αυτοκινήτων σας σ’  αυτό το δρόμο.

 

Η Δ/ντρια του 53ου Δ.Σ.

Ο Δ/ντής του 54ου Δ.Σ.

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων του 53ου & 54ου Δ.Σ.

Comments are closed