• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

elibrary

Ελληνικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ)

♦ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)

♦ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT)

♦ Ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους

♦ Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας

♦ Δωρεάν Ελληνικά Ηλεκτρονικά Βιβλία (free greek ebooks)

♦ Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.)

♦ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

♦ Ψηφιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

κατάλογοςΕυρωπαϊκές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

♦ Gallica

♦ World Digital Library

Iinternational Children’s Digital Library – A Library for the World’s Children

♦ Eur-Lex H πύλη εισόδου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

♦ IFLA World Library and Information Congress

Free ebooks – Project Gutenberg

♦ Europeana – Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη

The European Library

Δείτε όλες τις βιβλιοθήκες [Πατήστε εδώ]

logo_L2_cropped_transparent

Comments are closed