• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

elibrary

Ελληνικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

? Σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ)

? Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)

? Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT)

? Ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους

? Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας

? Δωρεάν Ελληνικά Ηλεκτρονικά Βιβλία (free greek ebooks)

? Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.)

? Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)

? Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

? Ψηφιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

κατάλογοςΕυρωπαϊκές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

? Gallica

? World Digital Library

? Iinternational Children’s Digital Library – A Library for the World’s Children

? Eur-Lex H πύλη εισόδου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

? IFLA World Library and Information Congress

? Free ebooks – Project Gutenberg

? Europeana – Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη

The European Library

Δείτε όλες τις βιβλιοθήκες [Πατήστε εδώ]

logo_L2_cropped_transparent

Comments are closed