• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Εγγραφές Μαθητών στην Πρώτη τάξη

 

Αιτούμενα Δικαιολογητικά

Αίτηση υπεύθυνη δήλωση:

Θα την πάρετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία.

Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας:

Δεν απαιτείται να το προσκομίσετε διότι αναζητείται από το Σχολείο μέσω του πληροφορικού συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου:

Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο.

Εμβόλια:

Επίδειξη του γαλάζιου βιβλιαρίου του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

newego_large_t_901_48172491

Ατομικό Δελτίο Υγείας:

Από δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή ιδιώτες γιατρούς.

Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας:

Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (συμβόλαιο, λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΗ, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.).

Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι δικαστική απόφαση επιμέλειας ή ιδιωτικό συμφωνητικό.

Εάν το παιδί πάσχει από κάποια χρόνια ασθένεια για την οποία είναι απαραίτητο να έχει γνώση το σχολείο, σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Εάν το παιδί έχει διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία, διάγνωση από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή από άλλο πιστοποιημένο φορέα.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω καθώς πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Διευθυντές των Σχολείων ή στο τηλέφωνο 2810 283970.       

ΦΩΤΟ ΒΙΒΛΙΑ

 

Comments are closed