• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ηλεκτρονικά Βιβλία για Εκπαιδευτικούς

Τα παρακάτω ηλεκτρονικά βιβλία προσπαθούν να απαντήσουν στα προβλήματα της εκπαιδευτικής πράξης. Διαπραγματεύονται και δίνουν λύσεις σε πολλά ερωτήματα του εκπαιδευτικού. Καθένα ανήκει σε κάποιον από τους παρακάτω θεματικούς άξονες της παιδαγωγική επιστήμης:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  • ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία – Άννα Φραγκουδάκη

Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου  – Άννα Φραγκουδάκη

Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος Άννα Ιορδανίδου & Μαρία Σφυρόερα

Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης – Μαρία Σφυρόερα

Για τη μέθοδο project  – Κώστας Μάγος

Κίνητρο στην εκπαίδευση – Αλεξάνδρα Ανδρούσου

H επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη – Μαρία Σφυρόερα

Πολιτισμός και σχολείο – Έφη Πλεξουσάκη

To λάθος ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας – Μαρία Σφυρόερα

Η μη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο –  Ευαγγελία Κούρτη

Ανάγνωση και ετερότητα – Βενετία Αποστολίδου

Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα – Λάμπρος Μπαλτσιώτης

Φυσικές Επιστήμες: Διδασκαλία και Εκπαίδευση – Βασίλης Τσελφές

Διδάσκοντας ιστορία – Έφη Αβδελά

Δημιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες μάθησης – Άννα Κουτσούρη

Kοινωνικές ανισότητες στο σχολείο –  Νέλλη Ασκούνη

Η επανατροφοδότηση των γραπτών κειμένων των μαθητών – Ελένη Χοντολίδου

Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη – Μαρία Ζωγραφάκη

Διδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών – Ελένη Χοντολίδου

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας μαθηματικά – Χαράλαμπος Σακονίδης

Μπορείτε να τα κατεβάστε πατώντας εδώ

 

Comments are closed