• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Λειτουργία Σχολείου

Το σχολείο είναι 12/θέσιο και λειτουργεί κατά το τρέχον σχολικό έτος με 12 τμήματα γενικής παιδείας.  Όλες οι τάξεις αποτελούνται από δύο (2) τμήματα.

Η εγγραφή των μαθητών για το σχολικό έτος που ξεκινά το Σεπτέμβριο γίνεται τον Ιούνιο. Μαθητές των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου, για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις, μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.

Το πρόγραμμα περιέχει τα μαθήματα που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Θρησκευτικά, Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή), Φυσική Αγωγή, Τ.Π.Ε. Ευέλικτη Ζώνη).

Τα μαθήματα του πρωινού ωραρίου ξεκινούν στις 08:10΄ και τελειώνουν στις 13:15  . Το πρόγραμμα λειτουργίας κατανέμεται ως εξής:

booklink

08:10 ? 09:40

1η και 2η Διδακτική ώρα

09:40 ? 10:00

1ο Διάλειμμα

10:00 ? 11:30

3η και 4η Διδακτική ώρα

11:30 ? 11:45

2ο Διάλειμμα

11:45 ? 12:25

5η Διδακτική ώρα

12:25 ? 12:35

3ο Διάλειμμα

12:35 ? 13:15

6η Διδακτική ώρα

 

 

 

 

 Το Ολοήμερο σχολείο λειτουργεί από τις 13:15?  έως στις 16:00?. Στο ολοήμερο πρόγραμμα γίνεται η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και  διδάσκονται άλλα διδακτικά αντικείμενα όπως  Αγγλικά, Μουσική, Εικαστικά, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Φυσική Αγωγή κ.α.

Επίσης για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες προσφέρεται εξειδικευμένη υποστήριξη στο Τμήμα Ένταξης.

παιδακι χαρούμενο

Comments are closed