• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Σχολική Εφημερίδα

      CAM00787 Οι μαθητές/τριες  της ΣΤ2 τάξης του σχολικού έτους 2014-2015 είχαν την ιδέα να φτιάξουν μια σχολική εφημερίδα.

       Την προσπάθεια αυτή έκαναν μόνοι τους, αξιοποιώντας όλη τη δημιουργικότητα και τα ταλέντα τους.

      Με την έκδοση της σχολικής εφημερίδας ικανοποιήθηκε η ανάγκη να βρει το σχολείο και ο εκπαιδευτικός τρόπους, οι μαθητές/τριες να κατακτούν νέες γνώσεις, να σκέφτονται κριτικά, να μαθαίνουν να συνεργάζονται, να νιώθουν δημιουργικοί και τέλος να «μαθαίνουν» πέρα από το αναλυτικό και το στερεότυπο τρόπο διδασκαλίας.

   CAM00788   Η έκδοση της σχολικής εφημερίδας αποβλέπει όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση στάσεων των μαθητών σχετικά με τα παρακάτω:

  • Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία.
  • Γνωστική ανάπτυξη σε επιμέρους θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους.
  • Γλωσσική και κοινωνιο-γλωσσική ανάπτυξη (παραγωγή γραπτού λόγου σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις).
  • Κοινωνική και διαπολιτισμική συνείδηση.
  • Τεχνολογικός αλφαβητισμός με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.

      Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές/τριες που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια.

Για να δείτε την εφημερία της Στ2 τάξης  [Πατήστε εδώ]

κατάλογος

Comments are closed