• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ολοήμερο Πρόγραμμα

 Στο Σχολείο λειτουργεί ολοήμερο πρόγραμμα με στόχο να εξυπηρετήσει παιδαγωγικούς, αλλά και κοινωνικούς στόχους, ενώ παράλληλα με πρόσκλησή του, ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για τη διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου, καθώς  και για τη ρύθμιση θεμάτων πρακτικού χαρακτήρα (π.χ. σίτιση των παιδιών τους).

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Πολτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

bookstack101366892227_thumb270_       Όσοι/όσες γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν το έντυπο  (αίτηση – δήλωση γονέα/κηδεμόνα1) , για κάθε παιδί που φοιτά στο σχολείο χωριστά. Για την εγγραφή τους  απαιτείται βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας των γονέων/κηδεμόνων. Στο Ολοήμερο μπορούν επίσης να εγγραφούν μαθητές των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Το πρόγραμμα του ολοήμερου είναι το παρακάτω:

13:20 ? 14:00 

1η ώρα     Σίτιση

14:00 ? 14:15

Διάλειμμα

14:15 ? 15:00

2η  ώρα    Μελέτη – Προετοιμασία

15:00 ? 15:15

Διάλειμμα   (15:00 1η αποχώρηση)

15:15 ? 16:00

3η  ώρα     Άλλα διδακτικά αντικείμενα

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά  το τέλος της 2ης  ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), σύμφωνα με τη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων, ενώ οι αιτήσεις εγγραφής των παιδιών υποβάλλονται στο αρμόδιο γραφείο μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Κατά συνέπεια σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής, μετά τη λήξη απαιτείται η γραπτή έγκριση του Δ/ντή Π.Ε. Νομού Ηρακλείου για τη φοίτηση των μαθητών/τριών στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου.

?ολοήμερο πρόγραμμα

? Ολοήμερο Σχολείο – Λειτουργία – Προοπτικές

Screenshot_1

 

Comments are closed