• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ξένη Γλώσσα Δημοτικού

ΦΩΤΟ ΚΑΠΕΛΟ            Οι μαθητές των Γ ?, Δ?, Ε ?  και ΣΤ ? τάξεων του σχολείου μας διδάσκονται 3 ώρες εβδομαδιαίως την Αγγλική γλώσσα. Επίσης στην Ε ? και ΣΤ ? επιλέγουν τη 2η ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα 2 ώρες εβδομαδιαίως.

              Με στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε΄ τάξη οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών  που θα φοιτήσουν στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου  θα πρέπει να συμπληρώσουν  τη δήλωση προτίμησης δεύτερης ξένης γλώσσας [Δήλωση Ξένης Γλώσσας Δημοτικού].

           Κατά αυτόν τον τρόπο θα δηλώσουν τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας [Προβολή].

            Για την οργάνωση της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας εφαρμόζεται  ο θεσμός των τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

           Τα τμήματα παράλληλης διδασκαλίας Γαλλικής και Γερμανικής, συγκροτούνται από τους μαθητές/τριες  όλων των τμημάτων της τάξης, ανάλογα με τη δήλωση προτίμησής τους.

         Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, συμβάλλει στη σταδιακή ανάπτυξη 3e50040ecc447671e9c28036e1038dcaδεξιοτήτων και στην εξοικείωση των μαθητών στην πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα σαν μια θετική πραγματικότητα. Επιπλέον, η πρώιμη ενασχόληση με την δεύτερη ξένη γλώσσα, παρέχει στους μαθητές/τριες, τη χρονική δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά την προσέγγιση του νέου γλωσσικού και πολιτισμικού κώδικα, προκειμένου να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό και πιστοποιήσιμο επίπεδο γλωσσομάθειας στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

? Ευρωπαϊκό Portofolio Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
? Οδηγός Εφαρμογής για τον Εκπαιδευτικό
portfolio1

Comments are closed