• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ξένη Γλώσσα Γυμνασίου

ΦΩΤΟ ΚΑΠΕΛΟ             Στο Γυμνάσιο οι μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική γλώσσα σε τμήματα παράλληλης διδασκαλίας για τη δημιουργία των οποίων προϋπόθεση αποτελούν δώδεκα (12) μαθητές ως ελάχιστος αριθμός μαθητών.

 Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις την διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, την οποία έχουν επιλέξει στην Α΄ Γυμνασίου.

Με στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών  που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου  θα πρέπει να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης δεύτερης ξένης γλώσσας [Δήλωση Ξένης Γλώσσας Γυμνασίου].

 Κατά αυτόν τον τρόπο θα δηλώσουν τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας [Προβολή].

Οι υπεύθυνες δηλώσεις της γλώσσας υπογεγραμμένες από τους γονείς των μαθητών/τριών στέλνονται υπηρεσιακά στο Γυμνάσιο εγγραφής.

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου θα διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική γλώσσα σε τμήματα παράλληλης διδασκαλίας για την δημιουργία των οποίων προϋπόθεση αποτελούν δώδεκα (12) μαθητές ως ελάχιστος αριθμός μαθητών. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις την διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, την οποία έχουν επιλέξει στην Α΄ Γυμνασίου.Διαβάστε περισσότερα: Οι Υπουργικές Αποφάσεις για επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Επιλογή γλώσσας έως τέλος Μαίου | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

xenes-glwsses

Comments are closed