• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Το Σχολείο

IMG_7446Πάρα πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου, στο χώρο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου λειτουργεί σήμερα το 12/θέσιο 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Στο ίδιο συγκρότημα συστεγάζονται το 6/θ 54ο Δημοτικό Σχολείο, το 8/θ 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.

Στο κτίριο του σχολείου όπου στεγαζόταν η πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Κρήτης, συνέχισαν ως το 1996 να λειτουργούν τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου οπότε καταργήθηκαν και από τότε λειτουργούν ως κοινά σχολεία το 53ο και 54ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου.

IMG_7445Στο σχολείο προσφέρονται μαθήματα όλων των ειδικοτήτων Αγγλικής Γλώσσας, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής και λειτουργεί ως ολοήμερο.

Επίσης λειτουργεί και ένα πολύ καλά οργανωμένο Τμήμα Ένταξης με στόχο την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

IMG_7448IMG_7450ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Comments are closed