• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Δήλωση Συμμετοχής στο Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.

logo2Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, για να δίνει στους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους πολύτιμες πληροφορίες για το ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών, το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης και την επάρκεια των διατροφικών τους συνηθειών.

Μια από τις δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι η διαχρονική καταγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, της σωματικής δραστηριότητας και της φυσικής κατάστασης όλων των μαθητών των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει προληπτικά για τη διασφάλιση καλής υγείας των παιδιών και των εφήβων, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών.

Η διαδικασία των αξιολογήσεων και η δημιουργία των Ατομικών Αναφορών γίνεται αυτόματα στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Υπουργείου χωρίς να εισάγεται το όνομα του μαθητή, διασφαλίζοντας έτσι πλήρως τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών. Λειτουργεί ήδη ο ιστότοπος του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (http://eyzin.minedu.gov.gr). Η περιήγηση στον ιστότοπο του προγράμματος προσφέρει πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για μαθητές και γονείς. Μέσα από τον ιστότοπο μπορείτε να γραφτείτε για να λαμβάνετε το newsletter του προγράμματος και να παρακολουθείτε τις δράσεις του στο facebook.

  Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής των Δημοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο του μαθήματός τους, θα διενεργήσουν τις μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Οι αναφορές θα πρέπει να εκτυπωθούν και να παραδοθούν στους μαθητές ή στους γονείς τους. Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, η καταγραφή των μετρήσεων των μαθητών στην ηλεκτρονική φόρμα θα γίνεται μόνο με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε το παιδί σας να συμμετέχει στο παραπάνω πρόγραμμα παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συναίνεσή σας, συμπληρώνοντας την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση ως συγκατάθεση για τη συμμετοχή του βάζοντας κύκλο στη λέξη διαφωνώ ή συμφωνώ αντίστοιχα:

ΣΥΜΦΩΝΩ                         ΔΙΑΦΩΝΩ

Ο/Η ????????????.?????????????..  γονέας /κηδεμόνας του μαθητή/τριαςτης ???? του ???.. Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, δηλώνω υπεύθυνα ότι συμφωνώ να συμμετέχει το παιδί μου ???????????????????………………. στο παραπάνω πρόγραμμα.

Υπογραφή γονέα / κηδεμόνα ???? Ημερομηνία ????

 Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί, με το παλίνδρομο τεστ, η αξιολόγηση της αερόβιας αντοχής του παιδιού σας (μία μέτρηση που προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την καρδιοαναπνευστική υγεία του παιδιού). Το τεστ περιλαμβάνει τρέξιμο μεταξύ δύο γραμμών που απέχουν 20 μέτρα με σταδιακά αυξανόμενη ταχύτητα μέχρι που το παιδί να αισθανθεί κούραση και να σταματήσει. Αν συμφωνείτε να συμμετάσχει το παιδί σας στο παλίνδρομο τεστ.

    Σε περίπτωση που επιθυμείτε το παιδί σας να συμμετέχει το παιδί σας στο παλίνδρομο τεστ παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συναίνεση  σας, συμπληρώνοντας  τα  στοιχεία της παρακάτω υπεύθυνης δήλωσης ως συγκατάθεση για τη συμμετοχή του βάζοντας κύκλο στη λέξη διαφωνώ ή συμφωνώ αντίστοιχα:

ΣΥΜΦΩΝΩ                      ΔΙΑΦΩΝΩ

Ο/Η ???????????.?????????????..  γονέας /κηδεμόνας του μαθητή/τριας της ???? του ???.. Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, δηλώνω υπεύθυνα ότι συμφωνώ να συμμετέχει το παιδί μου ???????????????????………………..  στο παραπάνω πρόγραμμα.

Υπογραφή γονέα / κηδεμόνα ?????? Ημερομηνία ?????

Πληροφορίες στον ιστότοπο: ΕΥΖΗΝ

Comments are closed