• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Φυσική Αγωγή

sports-vector_34-22584

Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό απευθύνεται στους τρεις βασικούς τομείς της προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας, τον ψυχοκινητικό, τον συναισθηματικό και τον ψυχικό τομέα, επιδιώκοντας να αναπτύξει τις φυσικές και κινητικές δεξιότητες ενός παιδιού, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη του σώ?ατος και του πνεύ?ατος.

Σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συμβάλει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών και  παράλληλα να τους/τις βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια, καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία.

Ειδικότερα μέσω του μαθήματος επιδιώκεται η ανάπτυξητων αντιληπτικών και των φυσικών ικανοτήτων, των κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και της μη λεκτικής επικοινωνίας των μαθητών. Συγχρόνως τους ταξιδεύει συναισθηματικά αφού συγκινούνται, βιώνουν την αποδοχή ή την απόρριψη με συνεχείς εναλλαγές ενδιαφερόντων, στάσεων και αξιών στις οποίες τους δίνεται η δυνατότητα να προσαρμοστούν.

Τέλος δίνει έμφαση στη μνήμη, στην αναπαραγωγή παλαιότερης γνώσης, όπως και σε στόχους για τη λύση κάποιου προβλήματος συσχετίζοντας ιδέες, μεθόδους και νέα δεδομένα κάθε φορά.

Στην Α΄ και Β΄ τάξη τα παιδιά συμμετέχουν πρώτη φορά σε ένα οργανωμένο μάθημα Φυσικής Αγωγής. Μέσα από τις θεματικές ενότητες της ψυχοκινητικής και της μουσικοκινητικής αγωγής, των ποικίλων παιχνιδιών και των χορών δημιουργείται ένα λειτουργικό θεμέλιο πάνω στο οποίο οι μικροί μαθητές δομούν την προσωπικότητά τους. Ανακαλύπτουν το «εγώ», το «εμείς» και επικοινωνούν μέσα  από κινητικές δραστηριότητες.

Στην Γ΄ και Δ΄ τάξη συνεχίζεται το πέρασμα από τις παραπάνω θεματικές ενότητες, ενώ παράλληλα έρχονται σε επαφή με τις βασικές δεξιότητες των αθλοπαιδιών και του κλασικού αθλητισμού.

Στην Ε΄ και  ΣΤ΄ τάξη οι μαθητές/τριες εμβαθύνουν περισσότερο σ’ όλες τις βασικές αθλοπαιδιές, στη γυμναστική, στον κλασικό αθλητισμό και τους παραδοσιακούς χορούς, ενώ γίνονται αναφορές για  την αξία της δια βίου άσκησης, στα θέματα σωστής διατροφής, καλύτερου τρόπου ζωής και σωστής αθλητικής συμπεριφοράς.

 σφυρίχτρα

? Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο
? Οδηγός εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής Δ-Σχ. & Πλάνα μαθημάτων
? Οδηγός εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο
? Φυσική Αγωγή και Σχολικός Αθλητισμός στην Ευρώπη
? Αγωγή Υγείας – Φυσική Άσκηση και Υγεία

Comments are closed