• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αναλυτικά Προγράμματα Γενικής Αγωγής

Εικόνα1Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Γενικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.

Γλώσσας

Μαθηματικών

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Φυσικών

Α.Π.Σ. Φυσικών

Μελέτης Περιβάλλοντος

Ιστορίας

Γεωγραφίας

Θρησκευτικών

Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής

Αγγλικών

Φυσικής Αγωγής

Μουσικής

Εικαστικών

Θέατρου

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού

Tα Αναλυτικά Προγράμματα είναι διαθέσιμα και στον ιστότοπο: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Εικόνα4

Comments are closed