• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Τμήμα Ένταξης

Το Τμήμα Ένταξης του σχολικού μας συγκροτήματος λειτουργεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ενώ είναι πλήρως εξοπλισμένο με το κατάλληλο εκπαιδευτικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.  

Στο Τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές/ες είτε μετά από πρόταση της αρμόδιας διαγνωστικής ? υποστηρικτικής υπηρεσίας, είτε μετά από πρόταση των εκπαιδευτικών των τάξεων και με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου Ειδικής Αγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, μέσω της συμπλήρωσης της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης.  

tmima entajis 1          Ο/η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών, ανάλογα με την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν, αλλά και τον αριθμό των μαθητών/τριών που είναι εφικτό να υποστηρίξει αποτελεσματικά το τμήμα  ένταξης.

Εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, μέθοδοι διδασκαλίας εξατομικευμένης μορφής, ομαδοποιήσεις με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και τα Αναλυτικά Προγράμματα.

Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων συνεργάζονται με τον/την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης με στόχο τα Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που εφαρμόζονται να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα στη δική τους εκπαιδευτική διαδικασία και στη βελτίωση των δυσκολιών των μαθητών/τριών.

tmhma entajis 2

Comments are closed