• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης

kikoΤο σχολείο συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία με τίτλο «Ένα στα Πέντε» του Συμβούλιο της Ευρώπης με στόχο την ευαισθητοποίηση στο φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με έρευνες του Συμβούλιου της Ευρώπης, ένα στα πέντε παιδιά είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, στατιστικός αριθμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, που οριοθετεί το μέγεθος του ιδιαίτερα σημαντικού αποτρόπαιου φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.

Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών περιλαμβάνει βίαιη και επιθετική συμπεριφορά ή ενέργεια εναντίον ατόμων κάτω των 18 ετών, η οποία προκαλεί βλάβη, τραύμα, πόνο, φόβο στο παιδί και επηρεάζει την ομαλή ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη, ενώ παράλληλα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, που επηρεάζουν πολλές πτυχές της ζωής του.

default_en-undhome_en-1 Σημαντικές παραμέτρους στην εκστρατεία αυτή αποτελούν η πρόληψη, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση ατόμων, που έρχονται σε επαφή με παιδιά (στους τομείς της εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής μέριμνας, δικαιοσύνης και εκτέλεσης του νόμου), η εκπαίδευση των ίδιων των παιδιών και η συμμετοχή τους ανάλογα με το βαθμό ικανότητάς τους, αλλά και μέτρα για το ευρύτερο κοινό. Συνεργαζόμενοι φορείς του Συμβουλίου της Ευρώπης στην εκστρατεία αυτή στην Ελλάδα είναι η Βουλή των Ελλήνων, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα παιδιά, ο Δήμος Ηρακλείου κ.λ.π.  

? Υλικό στα Ελληνικά
? Η ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης

kiko1

Comments are closed