• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

086218b2ac4369b7cefd2acbee0be8b1_S

          Στο σχολείο εφαρμόζονται για το σχολικό έτος 2013-2014 τα παρακάτω προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων:

1. «Διατροφή και υγεία», το οποίο θα έχει χρονική διάρκεια από το Μάρτιο του 2014 έως τον Μάιο του 2014.

2.  «Κυκλοφορώ με ασφάλεια», το οποίο θα έχει χρονική διάρκεια από το Δεκέμβριο 2013 έως Φεβρουάριος 2014.

3.   «Διατροφή και υγεία – Το λάδι στη ζωή μας», το οποίο θα έχει χρονική διάρκεια από το Δεκέμβριο 2013 έως το Μάιο του 2014.

4.  «Συναισθηματική Αγωγή – Διαπροσωπικές σχέσεις – Καταπολέμηση ενδοσχολικής βίας», το οποίο θα έχει χρονική διάρκεια από το Δεκέμβριο 2013 έως το Μάιο του 2014.

 μηλο βιβλιο

Comments are closed