• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ξένες Γλώσσες

21238378Η διδασκαλία της Αγγλικής ξεκινά στο σχολείο από την Γ΄ τάξη του Δημοτικού, ενώ της Γαλλικής και της Γερμανικής από την Ε΄ τάξη του Δημοτικού. Μέσω της πολύπλευρης προσέγγισης της Ξένης Γλώσσας και με τη βοήθεια διαθεματικών εργασιών, οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σημαντική θέση που κατέχει η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η κατανόηση ξένων πολιτισμών σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτισμική Ευρώπη.

γαλλική σημαίαΑ.  Γαλλικά  στο Δημοτικό

Στο Δημοτικό η Γαλλική Γλώσσα διδάσκεται δύο ώρες εβδομαδιαίως. Κύριος στόχος των Γαλλόφωνων τμημάτων είναι να δημιουργήσει μαθητές που θα αγαπήσουν και θα κατακτήσουν τη Γαλλική Γλώσσα ερχόμενοι σε επαφή με το Γαλλικό πολιτισμό μέσω απλών ασκήσεων, παιχνιδιών, τραγουδιών και Γαλλικών ταινιών. Σκοπός της διδασκαλίας είναι να κάνει τους μαθητές ικανούς να χρησιμοποιούν τη Γαλλική Γλώσσα ως εφόδιο στις σπουδές τους ή στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, όσο και στην καθημερινή τους ζωή.

γερμανία σημαίαΒ  Γερμανικά στο Δημοτικό

Στο Δημοτικό η Γερμανική Γλώσσα διδάσκεται δύο ώρες εβδομαδιαίως.

Χρήσιμες ιστοσελίδες

? Πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία

english

Comments are closed