• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Εγγραφές στο Ολοήμερο για το σχολικό έτος 2017-2018

53ο & 54ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                  Ηράκλειο, 15-5-2017

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αριθμό  71858/Δ1/3-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  & Θρησκευμάτων στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας σε περίπτωση που είναι άνεργοι.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι η συμπλήρωση Αίτησης ? Δήλωσης Γονέα/Κηδεμόνα. Ειδικότερα παρακαλούμε να συμπληρωθούν χωριστές δηλώσεις για τα αδέλφια που φοιτούν στα σχολεία (για διευκόλυνση στη σύνταξη των υπηρεσιακών εγγράφων). Η αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται στις 16:00 ή με ενδιάμεση αποχώρηση   μετά από το τέλος της 2ης ώρας (15:00), σύμφωνα με τη δήλωση σας,  και παραμένει ίδια μέχρι τη λήξη του διδαχτικού έτους.

Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2017-2018 γίνονται μέχρι τις 12/6/2017 προσκομίζοντας στο Σχολείο την Αίτηση ? Δήλωση που σας επισυνάπτεται, μαζί με τις απαραίτητες βεβαιώσεις γονέων. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Δ/ντή Π.Ε.  Ηρακλείου για τη φοίτηση των μαθητών/τριών και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Σας ευχαριστούμε και παράλληλα σας παρακαλούμε θερμά να τηρηθούν αυστηρά οι παραπάνω προθεσμίες, ώστε να μη μείνει κανένα  παιδί που επιθυμεί να παρακολουθήσει το Ολοήμερο Πρόγραμμα εκτός αυτού.

Comments are closed