• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Διαδικασία εγγραφής στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια για το σχολ. έτος 2017 – 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

 Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις:

α) Εικαστικών Τεχνών

β) Θεάτρου ? Κινηματογράφου

γ) Χορού.

 

  • Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις. Στην περίπτωση αυτή μόνο ο γονέας/κηδεμόνας με την Αστυνομική του Ταυτότητα, υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

 

  • Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων διενεργούνται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε σχολικού έτους. O μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα και κατεύθυνση μπορεί να είναι έως και εικοσιπέντε (25).

 

  • Οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου από 2 Μαΐου μέχρι την παραμονή διεξαγωγής των εξετάσεων (08:30 ? 13:00).

 

  • Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να προσκομίσουν ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο KAI  από Ορθοπεδικό γιατρό στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού.

 

  • Η συμμετοχή μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ τάξη Καλλιτεχνικού Γυμνασίου δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο, σε Πρότυπο Σχολείο ή σε Πειραματικό Σχολείο.

 

  • Το δικαίωμα εγγραφής των υποψηφίων μαθητών σε ένα από τα τμήματα των τριών Κατευθύνσεων της Α΄ τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, προκύπτει από την σειρά κατάταξής τους στους αξιολογικούς πίνακες ανά Κατεύθυνση.

 

  • Στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που θα επιλεγούν για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων χορηγείται σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, το οποίο οι γονείς/κηδεμόνες προσκομίζουν στο Γυμνάσιο όπου έχει εγγραφεί το παιδί τους μετά την αποφοίτηση του από το Δημοτικό σχολείο.

 

  • Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις στην Α΄ τάξη Γυμνασίου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο Γυμνάσιο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται από τους υποψήφιους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες ανά Κατεύθυνση, με αυστηρή τήρηση της σειράς κατάταξης σε αυτούς.

 

  • Εισαγωγικές εξετάσεις δύνανται να επαναληφθούν το Σεπτέμβριο μαζί με τις κατατακτήριες εξετάσεις της Β΄ και Γ΄ Γυμ νασίου, εφόσον κατά την διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητών της Α΄ τάξης, τον Ιούνιο, ο αριθμός των υποψηφίων σε μία Κατεύθυνση είναι μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.

 

  • Οι εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων γίνονται από την 1 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

 

 

 

 

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

 

1ο  ΘΕΜΑ (διάρκεια 3 ώρες)

Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν  πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30Χ50 εκ. και θα τους δοθούν περισσότερα από ένα. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι : υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα) , χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.

 

2ο  ΘΕΜΑ (διάρκεια  1.00 ώρα)

Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (έως 200 λέξεων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σ? αυτό .

Ταχ. Δ/νση :       Γούρνες Πεδιάδος

Τ.Κ. ? Πόλη :       71500 ? Ηράκλειο

Τηλ. :                  2810 – 762610

Φαξ :                  2810-762607

email:                 mail@gym-kallitech.ira.sch.gr

 

 

Κατεύθυνση Θεάτρου ? Κινηματογράφου

 1ο  ΘΕΜΑ (διάρκεια  1.30 ώρα).

Προετοιμασία ομάδας (Ζέσταμα), Αυτοσχεδιασμός: Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες οργανωμένοι σε ομάδες (έως 24 άτομα) συμμετέχουν σε προετοιμασία μαθήματος θεατρικής έκφρασης. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε τέσσερις ομάδες (6 ατόμων) αυτοσχεδιάζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η Επιτροπή.

 

2ο ΘΕΜΑ

Απόδοση Κειμένου: Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι μαθητές  παίρνουν από την επιτροπή ένα μικρό λογοτεχνικό  κείμενο (ποίημα/ πεζό 50-80 λέξεων) το οποίο μελετούν ατομικά. Αφού ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο (ζέσταμα-αυτοσχεδιασμός) καλούνται να αποδώσουν το κείμενο διαβάζοντάς το δυνατά ενώπιον της επιτροπής.

 

3Ο  ΘΕΜΑ (διάρκεια  1.00 ώρα)

Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων (έως 15) 5 εικόνες (φωτογραφίες) , με τις οποίες δημιουργούν ένα σενάριο (ιστορία), που καλούνται στη συνέχεια να γράψουν (κείμενο 200 λέξεις περίπου).

 [Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί Α4]

 

 

 

Ταχ. Δ/νση :       Γούρνες Πεδιάδος

Τ.Κ. ? Πόλη :       71500 ? Ηράκλειο

Τηλ. :                  2810 – 762610

Φαξ :                  2810-762607

email:                 mail@gym-kallitech.ira.sch.gr

 

 

   Κατεύθυνση Χορού

1ο  ΘΕΜΑ (διάρκεια  1.30 ώρα ανά ομάδα)

α) Ενεργοποίηση (Ζέσταμα) : Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες οργανωμένοι σε ομάδες (έως 20 άτομα) συμμετέχουν σε μάθημα χορού, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις στο πάτωμα, στην όρθια θέση και στο χώρο. Όλες οι ασκήσεις θα κινητοποιήσουν τη δημιουργική φαντασία των παιδιών και θα αποτελέσουν έμπνευση για αυτοσχεδιασμό.

 

β) Αυτοσχεδιασμός: Η προηγούμενη  διαδικασία ολοκληρώνεται με αυτοσχεδιασμό πάνω σε ένα θέμα με ή και χωρίς μουσική, που θα δώσει η επιτροπή.

 

γ) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: Στη συνέχεια ο καθηγητής ή η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής υποδεικνύει Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, τους οποίους εκτελεί η ομάδα.

 

 

2ο  ΘΕΜΑ (διάρκεια  1.00 ώρα )

Γραπτή Εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες διαλέγουν από ένα σύνολο 15 εικόνων,  3 έως 5 εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν μία ιστορία, που καλούνται να γράψουν (κείμενο 200 λέξεις περίπου).

 [Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί Α4]

 

Ταχ. Δ/νση :       Γούρνες Πεδιάδος

Τ.Κ. ? Πόλη :       71500 ? Ηράκλειο

Τηλ. :                  2810 – 762610

Φαξ :                  2810-762607

email:                 mail@gym-kallitech.ira.sch.gr

 

Comments are closed