• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αιτήσεις εισαγωγής στα Πειραματικά Γυμνάσια

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016?2017, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr/) , στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Aπριλίου έως και 13 Μαΐου  2016. Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη  22 Ιουνίου 2016 στο  χώρο του Σχολείου και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων/κηδεμόνων, από τριμελή επιτροπή γονέων που ορίζεται από τους ίδιους.

Πληροφορίες: Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, οδός Ιωάννη Κορνάρου Εσταυρωμένος, Ηράκλειο, Κρήτης, τηλ. 2810 260663.

Comments are closed